[CHÍNH SÁCH] CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ngày đăng: 05/01/2021

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


1. Mục đích và phạm vi thu thập


Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ Quý khách phụ thuộc vào những tình huống và loại dịch vụ mà Quý khách yêu cầu chúng tôi cung cấp:

Cụ thể, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, địa chỉ, chuyến xe và những thông tin du lịch chi tiết khác, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và ngày hết hạn, địa chỉ gửi hóa đơn, số điện thoại, thông tin chi tiết về thành viên của chương trình khách hàng thân thiết và những vấn đề sức khỏe có liên quan tới việc bố trí việc đi lại của Quý khách.


Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về Quý khách khi Quý khách làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư (cho dù là thư, fax hay email), truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi Quý khách gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về Quý khách từ một bên thứ ba, ví dụ: từ người đại diện tiến hành đặt vé du lịch hoặc vận chuyển hàng hóa cho Quý khách; từ bên thứ ba là các công ty bán hàng qua điện thoại đã lấy thông tin cá nhân của Quý khách và tiết lộ cho chúng tôi để chúng tôi có thể xuất vé cho Quý khách và triển khai và hoàn tất sắp xếp việc đi lại cho Quý khách hoặc giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tới Quý khách; từ các nhà cung cấp dịch vụ khác đại diện cho chúng tôi tiến hành thu thập thông tin…


2. Phạm vi sử dụng thông tin


Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý khách cho những mục đích sau đây:

Để tiến hành sắp xếp việc đi lại cho Quý khách và những giao dịch khác; 

Tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách tham gia vào chương trình khách hàng trung thành; và để triển khai các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác người nào đang sử dụng dịch vụ. Những loại thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi lập hồ sơ cá nhân về người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xác định nhu cầu của họ.


3.Thời gian lưu trữ thông tin


Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.


4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân


Công Ty Khải Nam

Địa chỉ văn phòng:  363 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TPHCM

Số điện thoại tổng đài: 19001939

Địa chỉ email: khainamtransport@gmail.com


5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình


Chúng tôi cho phép Quý khách truy cập thông tin mà chúng tôi có về Quý khách theo yêu cầu, kể cả vì mục đích chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin đó, trừ khi có quy định ngoại lệ theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Yêu cầu truy cập những thông tin này của Quý khách sẽ được giải quyết trong một thời gian phù hợp. Nếu chúng tôi từ chối cho phép Quý khách truy cập những thông tin này, chúng tôi sẽ đưa ra những lý do từ chối và cho Quý khách biết bất cứ quy định ngoại lệ nào theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Đối với việc nhận bản tin, khách hàng có thể hủy đăng ký bản tin của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Có đường liên kết ở cuối mỗi bản tin (cuối trang) dẫn đến trang web của chúng tôi. Người dùng có thể hủy đăng ký tất cả bản tin hoặc có thể quản lý dữ liệu bản tin của mình, chẳng hạn như: thay đổi địa chỉ e-mail hoặc ngôn ngữ. Khách hàng cũng có thể chọn loại bản tin khác nhau.


6. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng


Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho nhiều cơ quan thi hành pháp luật và nhiều chính phủ khác nhau trên thế giới vì mục đích bảo mật, hải quan và xuất nhập cảnh. 


Ngoài những điều nêu trên, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách mà không được Quý khách chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.


Nếu Quý khách muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của Quý khách hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của Quý khách tới địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.


Công Ty Khải Nam

Địa chỉ văn phòng:  363 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TPHCM

Số điện thoại tổng đài: 19001939

Địa chỉ email: khainamtransport@gmail.com


7. Những thay đổi đối với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân


Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng Quý khách có tuyên bố về Chính sách bảo mật thông tin khách hàng mới nhất của chúng tôi

Tổng đài hỗ trợ

19001939